Hlavní body programu

Celkový program

I. ODS pro dvojku bez heren, šmejdů (podvodníků), narkomanů a zlodějů

Udělali jsme:

 • Zrušili jsme herny a nepřipustíme jejich návrat
 • Staráme se o bezpečnost dětí na přechodech
 • Zřídili jsme novou služebnu Městské policie
 • Kontrolujeme provozovatele takzvaných ubytoven

Uděláme:

 • Zasadíme se o zvýšení počtu policistů a strážníků
 • Nakoupíme kamerový systém
 • Nepřipustíme vznik aplikačních místností pro drogově závislé („šleháren“) na dvojce
 • Kromě drogové prevence se zaměříme i na represi

II. ODS pro dopravu, která slouží občanům

Udělali jsme:

 • Zrekonstruovali jsme a nově zřídili bezpečnější křižovatky
 • Prosadili jsme zavedení pečovatelské parkovací karty
 • Zlepšili jsme situaci v Legerově ulici
 • Zajistili jsme bezbariérový vstup do stanice I. P. Pavlova a novou tramvajovou zastávku na Karlově náměstí

Uděláme:

 • Zahájíme rekonstrukci tramvajové trati a vozovky v Bělehradské ulici
 • Budeme hájit stávající parkovací systém
 • Každý rok dáme 10 milionů korun na opravy chodníků
 • Zlepšíme situaci v okolí magistrály

III. ODS pro privatizaci bytů, pomoc seniorům a podnikatelům

Udělali jsme:

 • Prodáváme obecní byty oprávněným nájemníkům
 • Zavedli jsme veřejné aukce na nájem volných obecních bytů
 • Pomáháme s pronájmem bytů seniorům a zdravotně znevýhodněným
 • Uspořádali jsme aukci na nákup energií, díky které všichni uspořili

Uděláme:

 • Budeme pokračovat v prodejích obecních domů a bytů
 • V rámci nové legislativy budeme důsledněji postupovat proti neplatičům
 • V domech, které zůstanou ve vlastnictví obce, zavedeme institut „domovnictví“ tak, jak to fungovalo za 1. republiky
 • Zjednodušíme komunikaci s podnikateli, včetně rozšíření elektronického podání a vyřizování dokumentů

IV. ODS pro prostředí, ve kterém se dobře žije

Udělali jsme:

 • Zrekonstruovali jsme Grébovku, Zítkovy a Bezručovy sady
 • Oživili jsme veřejný prostor festivaly, blešími a farmářskými trhy, koncerty a dalšími akcemi
 • Vysadili jsme více než 650 stromů
 • Zrušili jsme parkoviště na náplavce

Uděláme:

 • Dokončíme rekonstrukci parku Folimanka a Riegrových sadů
 • Každý rok vysadíme v ulicích minimálně 50 nových stromů
 • Dokončíme vybudování úrovňových přechodů na Karlově náměstí
 • Výrazně zvýšíme financování úklidu chodníků dvojky a vyhlásíme nulovou toleranci graffiti

V. ODS pro radnici sloužící občanům a podnikatelům

Udělali jsme:

 • Zrekonstruovali a dostavěli jsme radnici na náměstí Míru
 • Nezadlužili jsme dvojku a výnosy investujeme do projektů, které zlepšují život občanům
 • Zřídili jsme vlastní knihovnu na Vinohradské ulici
 • Praha 2, pod vedením ODS, nikdy v historii nehospodařila na dluh, ani nečerpala žádný úvěr

Uděláme:

 • Budeme trvat na tom, aby Praha 2 měla vyrovnaný rozpočet
 • Spustíme projekt „rozklikávací rozpočet“
 • Rozšíříme otevírací hodiny úřadu a zavedeme zasílání informačních SMS
 • Peníze z odprodeje domů nebudou „projedeny“, ale budou využity výhradně na veřejně prospěšné projekty

VI. ODS pro krásné dětství a pomoc rodičům

Udělali jsme:

 • Zrekonstruovali a zmodernizovali jsme všechny školy a školky a rozšířili jejich kapacitu
 • Obnovili jsme základní školu ve Vratislavově ulici
 • Postavili a opravili jsme všechna dětská hřiště
 • Vyšli jsme vstříc přáním rodičů a rozhodli se zachovat a dotovat jesle

Uděláme:

 • V případě, že nebude možné rozšířit kapacitu stávajících jeslí, zřídíme jesle nové
 • Prosadíme výuku anglického jazyka od 1. třídy
 • Budeme podporovat dětské psychology na školách
 • Založíme dětské centrum a budeme podporovat dětské mládežnické organizace

VII. ODS pro důstojné a aktivní stáří

Udělali jsme:

 • Díky ODS máme skvěle fungující Centrum sociálních služeb, které poskytuje služby našim seniorům, včetně terénních služeb
 • Zrekonstruovali jsme domy s pečovatelskou službou
 • Zřídili jsme a podporujeme klub Dvojka pro seniory
 • Zasadili jsme se o vznik Domova s hospicovou péčí Pod střechou

Uděláme:

 • Nebudeme zvyšovat nájemné v obecních sociálních bytech, v kterých bydlí senioři
 • Zvětšíme kapacitu Centra sociálních služeb
 • Seniorům, kteří potřebují profesionální pomoc, nabídneme bezplatné právní služby a azylové bydlení
 • Budeme i nadále rozšiřovat oblíbené aktivity klubu „Dvojka pro seniory“ a poskytneme klubu vhodné bezbariérové prostory