Volby do senátu 2008

Kandidát do Senátu PČR-senátní obvod 27, Praha 1

MUDr. Zdeněk Schwarz
www.zdenekschwarz.cz

narozen 15. května 1963 v Praze.

Vystudoval střední zdravotnickou školu a v roce 1990 absolvoval studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po absolutoriu složil v průběhu praxe postupně tři atestace - z chirurgie, veřejného zdravot¬nictví a urgentní medicíny.

Pracoval nejdříve jako sanitář, po absolvování vysoké školy jako lékař v různých pražských nemocnicích. Později se začal věnovat urgentní medicíně – v letech 1994 - 1997 pracoval jako lékař Letecké záchranné služby Praha a Zdravotnické záchranné služby Praha-západ. Od roku 1998 je ředitelem Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.

Je držitelem řady ocenění a vyznamenání za výkon lékařské práce a členem mnoha profesních sdružení a organizací, kromě jiných například České lékařské komory a Vědecké rady ČLK a České společnosti neodkladné péče, urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS. Také pracuje jako člen Krizového štábu hlavního města Prahy, Záchranného bezpečnostního systému hlavního města Prahy a Bezpečnostní rady hlavního města Prahy. Je ženatý, má dvě děti a k jeho koníčkům patří sport, malování, internet a hudba.

V Praze 2 se volby do Senátu v letošním roce konají pouze ve volebních okrscích ležících v katastrálním území Nové Město
(jde o 12 volebních okrsků, spadajících do senátního volebního obvodu č. 27; sídlem volebního obvodu je Praha 1).
Na ostatním území městské části Praha 2 se nyní volby nekonají (toto území spadá do senátního volebního obvodu č. 26
a voliči tam bydlící volili svého senátora v říjnu 2006, funkční období senátora je 6 let).