Celkový program

Hlavní body programu

I. BEZPEČNOST

Udělali jsme:

 1. Díky nulové toleranci, dlouhodobě prosazované naší starostkou Janou Černochovou, zmizely z Prahy 2 herny včetně jedné z nejproblémovějších - herny Orion v Oldřichově ulici. ODS Praha 2 nebude nikdy souhlasit s provozováním heren na svém území.
 2. Prosadili jsme zřízení nových bezpečnějších světelných přechodů. Na naše nejmenší dohlížejí každé ráno na přechodech strážníci, kteří jim zajišťují bezpečnou cestu do školy.
 3. Naše seniory školíme prostřednictvím preventivních programů Senior akademie tak, aby se nestávali obětí šmejdů (podvodníků), násilníků a zlodějů, a uměli správně a včas vyhodnotit nebezpečí.
 4. Zřídili jsme novou služebnu Městské policie v Jaromírově ulici a zapojili jsme školy a neziskové organizace do prevence kriminality.
 5. Nekompromisně kontrolujeme provozovatele takzvaných ubytoven, kteří zneužívají stávající legislativu k pronajímání pokojů nepřizpůsobivým osobám. V blízkosti ubytovny Zvonařka jsme instalovali nový kamerový systém.

Uděláme:

 1. Magistrát hlavního města Prahy není schopen zajistit nábor nových strážníků. Proto chybí i na Praze 2. Díky vlastní kampani navýšíme počty strážníků, abychom zvýšili bezpečnost v problematických lokalitách především v nočních hodinách.
 2. Magistrát hlavního města Prahy se staví negativně k našim požadavkům na nákup kamerového systému, který by přitom výrazně zvýšil bezpečnost občanů. Proto z rozpočtu Prahy 2 vyčleníme finanční prostředky a kamerový systém zakoupíme sami.
 3. Nikdy nepodpoříme vznik aplikačních místností pro drogově závislé (takzvaných „šleháren“) na území Prahy 2, jak se o to v současné době snaží vedení hlavního města Prahy.
 4. Budeme po Magistrátu hlavního města Prahy požadovat koncepční řešení drogové problematiky, na kterém se kromě policejních odborníků z Protidrogové centrály budou podílet i starostové městských částí.
 5. Chceme mít naše náměstí a parky bez uživatelů drog a dealerů. Tam, kde preventivní programy selhávají, musí následovat důsledná represe ze strany policejních složek. Budeme nekompromisně požadovat, aby zejména PČR měla potírání tohoto druhu kriminality na Praze 2 za jednu z hlavních priorit.

II. DOPRAVA

Udělali jsme:

 1. Zrekonstruovali jsme sedm křižovatek a jednu nově vystavěli. Spolupracujeme s neziskovým sektorem (Pražské matky, Besip apod.) na úpravách dopravního značení a na dalších opatřeních.
 2. Prosadili jsme zavedení takzvané Pečovatelské parkovací karty pro modré zóny, která opravňuje rodinné příslušníky a pečovatele o naše seniory a zdravotně postižené ke krátkodobému zaparkování v modrých zónách.
 3. Situace obyvatel v okolí Severojižní magistrály není jednoduchá. Nyní slavíme úspěch v oblasti Legerovy ulice, kde trvale bydlí 1200 našich spoluobčanů, kteří jsou enormně zatěžováni imisemi a hlukem a nemají žádnou možnost v blízkosti svého bytu zaparkovat a vyložit nákup, kočárek nebo invalidní vozík. Po dlouhém úsilí se nám podařilo prosadit zúžení Legerovy ulice a potvrdit tím, že toto zúžení přinese částečné zlepšení ovzduší a snížení hluku.
 4. Vstup do stanice metra I. P. Pavlova bude konečně bezbariérový - projekt je hotový a schválený a v brzké době začne realizace.
 5. Prosadili jsme zřízení chybějící tramvajové zastávky na Karlově náměstí směrem do centra. Dokázali jsme odvrátit zrušení několika pro dvojku zásadních linek Městské hromadné dopravy (MHD), včetně tramvajového spojení s Vinohradskými hřbitovy a Jarovem.

Uděláme:

 1. Prosadíme zahájení rekonstrukce tramvajové trati a vozovky v Bělehradské ulici. Děláme vše proto, aby rekonstrukce proběhla najednou, včetně všech přípojek a rozvodů, aby byl zajištěn bezbariérový přístup, úprava tramvajových zastávek a semaforů.
 2. Nebudeme souhlasit s novým parkovacím systémem připravovaným hlavním městem, který by znemožnil obyvatelům Prahy 2 parkovat v jiné ulici na Praze 2, než mají trvalý pobyt. Proto budeme hájit stávající systém, byť se nebráníme drobným úpravám režimu modré zóny například o víkendech, prázdninách nebo svátcích.
 3. Vedení hlavního města Prahy rezignovalo na opravy chodníků v naší městské části, přestože jsou jeho majetkem, o který má povinnost se starat. Pro nás je spokojenost obyvatel prioritou. Proto nebudeme hrát „úřednický ping-pong“ a každý rok uvolníme z rozpočtu naší městské části 10 milionů korun na jejich opravy.
 4. Severojižní magistrála vedená centrem města je fatální chybou let sedmdesátých a jen populista by sliboval, že ji z dvojky dokáže odklonit. Budeme i do budoucna vyvíjet maximální úsilí, abychom ulehčili život našim spoluobčanům žijícím kolem této tepny. Konkrétně se budeme zasazovat o její zúžení, zatravnění, zabudování do tunelu a přemostění, aby historické centrum města bylo místem, kde se dá dýchat, bydlet i podnikat.
 5. Chodníky jsou pro lidi, ne pro auta, která na nich bohužel stále častěji bezohledně parkují tak, že se nedá procházet. Proto budou městští strážníci nekompromisně pokutovat vozidla parkující na chodnících, a zároveň zvážíme na úzkých komunikacích změnu kolmého parkování na podélné.

III. BYDLENÍ

Udělali jsme:

 1. Za posledních 20 let jsme odprodali nájemníkům více než 2300 obecních bytů. V roce 2014 probíhá odprodej 52 domů družstvům tvořeným oprávněnými nájemníky a osmi domů (131 bytových jednotek) oprávněným nájemníkům po bytech. Podmínky jsou nastavené maximálně vstřícně a tak, aby nedocházelo ke spekulacím.
 2. Zavedli jsme veřejné aukce na nájem volných obecních bytů a tím zcela vyloučili jakoukoli spekulaci a korupci při pronájmu bytů. Každý „dražitel“ může osobně kontrolovat, jak aukce probíhá a jaký nájem nabízí jeho konkurent, a otevřeně s ním soutěžit o jeho výši.
 3. Podle jasných pravidel nabízíme pronájem bytů seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům, kteří by se jinak museli kvůli skokovému zvýšení nájmu z Prahy 2 odstěhovat. Pro řešení jejich bytové situace již nehraje roli, jestli bydlí v obecním domě, nebo v domě soukromého majitele.
 4. Při pronajímání volných nebytových prostor upřednostňujeme podnikatele z Prahy 2, a při výběru pečlivě dbáme na to, aby v obecním nájmu byly zejména obchody a provozovny poskytující kvalitní a potřebné služby našim občanům (potraviny, opravny obuvi, čistírny oděvů, květiny, kavárny, komunitní sociální a poradenská centra, lékárny, zdravotnická zařízení a podobně)
 5. Ceny energií se neustále zvyšují. Proto jsme uspořádali pro naše občany i podnikatele dvojky společnou elektronickou aukci na nákup elektrické energie a zemního plynu. Díky ní energie a zemní plyn zlevnily v průměru o 28 %, což pocítila každá domácnost nebo provozovna, která se k projektu připojila. Konkrétně, Úřad městské části Prahy 2 uspořil na elektřině 16,4 % a školy uspořily na plynu 20 %.

Uděláme:

 1. Budeme pokračovat v prodejích obecních domů a bytů nájemníkům. Nebudeme prodávat byty třetím osobám. Kdo chce nadále bydlet v obecním, nemusí se obávat, že si v případě jeho nezájmu o tak zvanou privatizaci koupí byt někdo cizí.
 2. Dobrý hospodář cyklicky analyzuje to, co dělá. Proto provedeme pečlivou analýzu správy zbývajícího bytového fondu, a pokud bude zapotřebí, navrhneme efektivní změnu systému.
 3. V domech, které zůstanou ve vlastnictví obce, zavedeme institut „domovnictví“ tak, jak to fungovalo za 1. republiky.
 4. Legislativa v oblasti bydlení nám již umožňuje, abychom byli důslednější při podávání žalob a vystěhovávání neplatičů a osob šikanujících svým nepřizpůsobivým způsobem života ostatní nájemníky v domě. Nechceme z Prahy 2 ghetto a odmítáme utopistické teze o tom, že „bydlení musí být garantováno pro všechny“. Dvojka bude pomáhat pouze těm lidem v nouzi, kteří se do nepříznivé bytové situace nedostali vlastním přičiněním.
 5. Naší tradiční prioritou je podpora soukromého podnikání, v němž vidíme zdroj zaměstnanosti, ale i spokojenosti rezidentů s občanskou vybaveností dvojky. Již podruhé po sobě získala Radnice Prahy 2 prestižní cenu Město pro byznys. Přesto je pořád co zlepšovat, a proto bude úřad i nadále zjednodušovat komunikaci s podnikateli, včetně rozšíření elektronického podání a vyřizování dokumentů.

IV. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Udělali jsme:

 1. Náměstí dvojky se stala přirozeným místem pro setkávání lidí všech generací. Oživili jsme venkovní prostor pořádáním festivalů, bleších trhů, farmářských trhů, koncertů, jarmarků, divadel a podobně. V parcích máme piana a šachové stolky. Pro sportovce jsme v našich parcích nechali instalovat posilovací stroje, v Grébovce byla umístěna venkovní posilovna pro seniory. Osadili jsme veřejný prostor fontánami, kvalitním mobiliářem i stovkami odpadkových košů
 2. Grébovka prošla kompletní rekonstrukcí a je jedním z nejkrásnějších parků v Praze. Za její obnovu jsme získali řadu prestižních ocenění. Vybudovali jsme i novou zahradu Ztracenka s průchodem přes hradby na Folimanku. Dali jsme místním i návštěvníkům nový, krásný pohled na Prahu s výhledem na slovutný Vyšehrad z Bastionu u Božích muk, za jehož zdařilou rekonstrukci získala Praha 2 také řadu ocenění, mimo jiné v roce 2012 i nejvyšší ocenění v soutěži Grand Prix architektů. Zrekonstruovali jsme Zítkovy sady, Bezručovy sady a je za námi první etapa rekonstrukce parku Folimanka.
 3. Zrekonstruovali a rozšířili jsme dětská hřiště v Riegrových sadech, Na Výtoni, v Bezručových sadech u Vodárny. Vybudovali jsme dvě nová dětská hřiště v Grébovce a na Folimance, hned v blízkosti multifunkčního hřiště pro dospělé, kde je možné hrát tenis, basket či badminton.
 4. Za posledních osm let jsme na dvojce vysadili více než 650 stromů. Zrušili jsme parkoviště na náplavce a uvolnili ji pro aktivní společenský život. Otevřeli jsme první komunitní zelenou zahradu Na Smetance, kde si mohou zájemci o zahradničení pronajmout truhlíky a pěstovat si vlastní květiny, zeleninu či bylinky.
 5. Již několik let provozujeme bezplatnou Linku čistoty 800 879 222, kam mohou občané hlásit nepořádek nebo závady na veřejném prostranství. Jenom za poslední dva roky se na ni obrátilo přes 1 500 občanů. Zřídili jsme sběrný dvůr, ve kterém jen v roce 2013 skončilo přes 2 100 tun tříděného odpadu. Zajišťujeme „létající sběrné dvory“, které zdarma slouží zejména našim seniorům a imobilním občanům. Na Praze 2 je 833 košů, z toho 210 na psí exkrementy. Jako první městská část jsme začali zabudovávat podzemní kontejnery na třídění odpadu - máme jich již sedm.

Uděláme:

 1. Dokončíme rekonstrukci parku Folimanka, aby byl místem pro relaxaci i sportovní vyžití všech generací. Nezapomeneme v něm ani na malé oddělené cvičiště pro psy, kde bude probíhat výcvik pod dohledem zkušených kynologů.
 2. Každý rok v ulicích vysadíme minimálně 50 nových stromů. Do projektu „Adoptuj si svůj strom“ zapojíme naše občany i instituce.
 3. V roce 2014 dokončíme vybudování úrovňových přechodů na Karlově náměstí a budeme pokračovat v dalších úpravách, aby se toto největší náměstí ve střední Evropě stalo v budoucnu příjemným korzem. Budeme požadovat po zástupcích hlavního města Prahy dodržení harmonogramu celkové revitalizace parku nejpozději do konce roku 2018.
 4. Výrazně zvýšíme financování úklidu chodníků dvojky, zajistíme ještě častější vynášení košů a sběrných nádob.
 5. Rozšíříme fungující „antigraffiti“ program a vyhlásíme nulovou toleranci graffiti na území Prahy. Vyčleníme více finančních prostředků na odstraňování „černých výlepů“ z veřejného majetku.

V. ÚŘAD A OBČAN

Udělali jsme:

 1. Rekonstrukce a dostavba radnice na náměstí Míru trvala necelé dva roky a stála 350 milionů korun, což je třetina nákladů, za které rekonstruovaly své radniční budovy okolní městské části. Přesto máme moderní, energeticky úspornou a bezbariérovou radnici, která poskytuje našim občanům služby pod jednou střechou. Jako jedni z prvních jsme spustili projekt on-line objednávání prostřednictvím internetu, náš Check Point patří mezi nejlépe fungující v Praze a odbaví nejvíce zákazníků.
 2. Několikrát po sobě jsme získali prestižní ocenění Zlatý erb v kategorii nejlepší a nejpřehlednější webové stránky ve městě Praze. Velkým úspěchem bylo i získání 1. místa za Interaktivní mapy, 2. místa v soutěži Fair Sourcing Awards za úspěšné využívání elektronických aukcí při výběrových řízeních na nákup služeb.
 3. V roce 2007 jsme zřídili vlastní knihovnu na Vinohradské ulici, která je k dispozici všem, kteří rádi čtou, nebo nemají doma internet. Počet malých i velkých čtenářů se pohybuje kolem 2000. Chloubou a místem s geniem loci je naše příspěvková organizace Novoměstská radnice na Karlově náměstí.
 4. Praha 2 pod vedením ODS nikdy v historii nehospodařila na dluh, ani nečerpala žádný úvěr. Museli jsme, jako řádní hospodáři, finančně ustát každoroční pokles finančních prostředků v rámci tzv. dotačních vztahů ze státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města Prahy.
 5. Samospráva dvojky pod vedením ODS nikdy neinvestovala uspořené finanční prostředky do pochybných investičních fondů. Výnosy z pronájmů bytů, nebytových prostor, pozemků a prodejů nemovitostí se „neprojídaly“, ale smysluplně vracely do projektů, které kvalitativně zlepšují život občanům: do rekonstrukcí parků, škol, domů pro seniory, bytových domů a podobně. Stav finančních prostředků na účtech Prahy 2 je na konci tohoto volebního období cca plus 503 miliony Kč.

Uděláme:

 1. Nezadlužená budoucnost je základ a ODS bude vždy trvat na tom, aby Praha 2 měla vyrovnané rozpočty.
 2. Rozšíříme otevírací hodiny úřadu pro veřejnost: jeden den v týdnu bude radnice otevřená do 20 hodin. Je stále víc lidí, pracujících do pozdních hodin, a i oni musí mít možnost vyřídit si své úřední záležitosti. Pro ty, kteří na úřad nechtějí, rozšíříme možnost podání žádostí elektronicky všude tam, kde to bude právně možné.
 3. Zveřejňování výběrových řízení a smluv nám nemusí poslanci přikazovat zákonem, již nyní se většina výběrových řízení na dvojce uskutečňuje pomocí elektronických aukcí a každý se může detailně s průběhem i výsledkem seznámit. Spustíme projekt „rozklikávací rozpočet“, aby mohli občané Prahy 2 sledovat hospodaření radnice.
 4. Zavedeme zasílání informačních SMS o dění v naší městské části obyvatelům Prahy 2, kteří se zaregistrují na internetových stránkách. V těchto SMS se budou dozvídat například o uzavírkách vody, výpadcích elektrického proudu, povodňové situaci, akcích městské části a podobně.
 5. Peníze z odprodeje domů nebudou „projedeny“, ale budou využity výhradně na investice do veřejně prospěšných projektů, například na rozšíření služeb, které našim seniorům poskytuje příspěvková organizace Centrum sociálních služeb, na výkup pozemku a následné rozšíření kapacity jeslí, na zřízení dětského centra a podobně.

VI. DĚTI

Udělali jsme:

 1. Zrekonstruovali a zmodernizovali jsme všechny školy a školky a rozšířili jejich kapacitu o více než 63 míst v mateřských školách a 90 míst v základních školách (z toho jsme otevřeli 60 míst v přípravných třídách pro předškoláky).
 2. Vyšli jsme vstříc rodičům i dětem na Vyšehradě a v Nuslích a obnovili jsme základní školu ve Vratislavově ulici. Budovu školy v dopravně exponované Legerově ulici jsme komerčně pronajali soukromým školám. Bude-li v budoucnu nutné otevřít další základní školu, máme jednu budovu v rezervě.
 3. Nastavili jsme systém finančního individuálního ohodnocení pedagogických pracovníků nad rámec jejich běžných platů, abychom je motivovali k co nejlepší práci s našimi dětmi a projevili i respekt a úctu k jejich povolání.
 4. Zrekonstruovali jsme všechna školní i dětská hřiště na dvojce. Jsou moderní, bezpečná a mají i odpovídající zázemí v podobě šaten, toalet a přebalovacích pultů.
 5. Když téměř všechny městské části kolem nás rušily jesle, protože je po změně legislativy odmítaly samy financovat, dvojka vyšla vstříc přáním rodičů našich nejmenších a jesle jsme se rozhodli zachovat a dotovat.

Uděláme:

 1. Budeme i nadále finančně podporovat působení dětských psychologů na našich školách, protože to považujeme za nejlepší pomoc při řešení drogové problematiky a dalších sociálně patologických jevů na školách.
 2. Budeme podporovat všechny školy na dvojce, aby zavedly výuku anglického jazyka od 1. třídy.
 3. Kapacita jeslí není dostatečná a poptávka po místech pro naše nejmenší občánky neustále roste. V případě, že nebude možné rozšířit kapacitu stávajících jeslí, zřídíme jesle nové.
 4. Založíme dětské centrum, které nabídne další možnosti pro naše nejmenší občánky, včetně krátkodobého hlídacího koutku. V tomto centru budou moci, po absolvování kurzu, pracovat i maminky na mateřské dovolené, které si tak budou moci přivydělat a zároveň budou se svým dítětem stále v kontaktu.
 5. Finančně či výhodným pronájmem nebytových prostor budeme podporovat dětské mládežnické organizace na dvojce, tak abychom dětem umožnili trávit smysluplně jejich volný čas.

VII. SENIOŘI

Udělali jsme:

 1. Z iniciativy paní místostarostky za ODS Jarmily Cechnerové vzniklo v roce 1994 na dvojce Centrum sociálních služeb. Dnes můžeme s hrdostí říct, že máme skvěle fungující Centrum, které poskytuje ty nejkvalitnější služby našim seniorům ve všech jejich životních situacích.
 2. Přímo v Centru sociálních služeb je ubytováno kolem 70 seniorů. Klienti zde mohou využít jak standardní služby pro seniory, tak „odlehčovací pobytovou službu“ s ubytováním na přechodnou dobu. Tuto službu velmi uvítali zejména rodinní příslušníci, pro které je péče o jejich rodiče či prarodiče velmi fyzicky i psychicky náročná a od níž si potřebují někdy odpočinout a načerpat sílu.
 3. Senioři, kteří nepotřebují zdravotní péči 24 hodin denně, ale jejich zdravotní stav nebo rodinné vztahy jim neumožňují zůstat v domácím prostředí, mohou požádat o bydlení v domech s pečovatelskou službou. Jedná se o malometrážní byty, do kterých denně dochází pečovatelská služba.
 4. Za našimi seniory chodí pečovatelky z Centra i do bytů a poskytují jim takzvanou terénní službu. Ošetřovatelskou a pečovatelskou službu využívá až 400 klientů denně. Mimo zdravotních služeb pečovatelky pomáhají s nákupy, úklidem, osobní hygienou, dopravou k lékaři, dodávkou teplých jídel a tak dále. Rodinní příslušníci, kteří nechtějí, aby byl jejich senior doma celý den sám, mohou využít našeho Denního stacionáře pro seniory, ve kterém se o ně po všech stránkách postarají zkušené pečovatelky.
 5. Hospicová péče byla donedávna něčím, o čem se mluvilo potichu. Dvojkou financované a provozované zařízení Domov s hospicovou péčí Pod střechou je v ČR první svého druhu. Otevíralo se před dvěma lety a je určeno nemocným lidem, kteří si přejí strávit konec života důstojně a v přívětivém prostředí, ale nemají blízké, kteří by se o ně mohli celodenně doma starat.

Uděláme:

 1. Vyhledáme a zrekonstruujeme další vhodné nemovitosti pro rozšíření všech výše uvedených a stále potřebnějších služeb poskytovaných Centrem sociálních služeb. Stávající počet lůžek začíná být nedostatečný, a my nechceme, aby se zhoršila kvalita poskytovaných služeb.
 2. Budeme i nadále rozšiřovat oblíbené aktivity klubu „Dvojka pro seniory“, který založila členka ODS Alexandra Udženija a který má nyní 1700 členů seniorského věku. Poskytneme klubu vhodné bezbariérové prostory, kde se budou moci senioři scházet.
 3. Budeme pokračovat ve spolupráci s organizací Život 90, která provozuje službu tísňové péče pro osaměle žijící seniory, a vytvoříme speciální sociální program pro osaměle žijící seniory.
 4. Bohužel přibývá seniorů, kteří potřebují profesionální pomoc z důvodů nelehkých životních situací. Těmto seniorům nabídneme bezplatné právní služby a azylové bydlení.
 5. Nebudeme zvyšovat nájemné v obecních sociálních bytech, ve kterých bydlí senioři. Budeme také velmi citlivě přistupovat k jejich potřebám, například při rekonstrukcích bytů, kdy na náklady obce zajistíme jejich částečnou nebo úplnou bezbariérovost.