Místní sdružení - Královské Vinohrady 1

místopředseda MS KV1:
Ing. David Houška

členové rady:
Ivo Bureš, BBA
Ing. Václav Kobr
Martin Rybín
Zdeněk Starý
Jiří Šrámek